Om Svendborg Folkeuniversitet

Svendborg Folkeuniversitet skal iflg. sine vedtægter planlægge og gennemføre folkeuniversitetsundervisning ved gennem undervisnings- og foredragsvirksomhed at udbrede kendskabet til forskningens metoder og resultater samt fremme demokratiforståelse og aktivt medborgerskab.

Svendborg Folkeuniversitet ledes af en bestyrelse, der arbejder frivilligt. Bestyrelsen planlægger for et semester ad gangen en række foredragsarrangementer. Nogle af foredragene er planlægges af bestyrelsen, andre udbydes i samarbejde med andre.

Svendborg Folkeuniversitet hører til under Folkeuniversitetet i Syddanmark.

Udgifterne til arrangementerne dækkes dels af støtte i henhold til Folkeoplysningsloven, dels ved deltagerbetaling. Vores virksomhed er non profit.

Alle er meget velkomne til vores arrangementer!

Årsmøder