Svenborg Folkeuniversitet

Svendborg Folkeuniversitet skal iflg. sine vedtægter planlægge og gennemføre folkeuniversitetsundervisning og dermed udbrede kendskabet til forskningens metoder og resultater, samt fremme demokratiforståelse og aktivt medborgerskab

Svendborg Folkeuniversitet ledes af en lokalkomité, der arbejder frivilligt. Komitéen planlægger for et semester ad gangen en række foredragsarrangementer. Nogle af foredragene er komitéens egne arrangementer, andre udbydes i samarbejde med andre.

Svendborg Folkeuniversitet hører til under Folkeuniversitetet i Syddanmark.

Udgifterne til arrangementerne dækkes dels af støtte i henhold til Folkeoplysningsloven, dels ved deltagerbetaling. Vores virksomhed er non profit.

Alle er meget velkomne til vores arrangementer!