Indbydelse til årsmøde

Svendborg Folkeuniversitet indbyder alle interesserede borgere, foreninger og institutioner i kommunen til et årsmøde.
Tid: Torsdag d. 27. februar kl. 17.00-17.45.
Sted: Svendborg Biblioteks mødelokale (i bygningen uden for hovedindgangen).
 
Dagsorden for mødet: 

  1. Velkomst og præsentation.
  2. Årsberetning.
  3. Svendborg Folkeuniversitets økonomi (budget for 2020).
  4.  Valg til komitéen.
  5. Ideer og forslag til om kommende arrangementer.
  6. Evt.

 
Vedr. valg:  Komitéen består iflg. vedtægterne af 3 eller flere personer. Medlemmerne er for øjeblikket
Rune Høirup Madsen, formand (på valg, modtager genvalg)
Anne-Mette Graubæk, administrator (ikke på valg i år)
Lars Kirkegaard (ikke på valg i år)
Bjørn Giessing (ikke på valg i år)
Heidi Colvig Møller (på valg, genopstiller ikke).

Kommende arrangementer

Svendborg Folkeuniversitet tilbyder en bred vifte af foredrag inden for en række områder som klima, sundhedsvidenskab, historie,  kulturhistorie, naturvidenskab og  litteratur.

Alle er meget velkomne til vores foredrag!

Nedenfor er der en oversigt over de foredrag, der er planlagt.

Klik på foredragets titel nedenfor for at få yderligere information, eller se online-udgaven af vores trykte program her

 

 

Forårssemestret 2020

Søndag d. 16. februar 10.00-16.00
2 foredrag, der indgår i festivalen Dage med Brecht 2020: Babylon Berlin og At tænke uden gelænder. (om Hannah Arendt).
Ved Claus Christoffersen, underviser i idehistorie

 

Tirsdag d. 18. februar 18.45-21.00
Kvantecomputeren
Ved professor i kvantefysik Klaus Mølmer, Institut for Fysik og Astronomi, Aarhus Universitet

 

Onsdag d. 26. februar 19.00-21.00
Øhavet i middelalderen – krone, kirke og kålgårde
Ved  Poul Baltzer Heide, museumsinspektør, arkæolog, ph.d. Øhavsmuseet.

 

Tirsdag d. 3. marts 18.45-21.00
Det er bare en virus
Ved overlæge og virusforsker Anders Fomsgaard, Statens Serum Institut

 

Tirsdag d. 10. marts 18.45-21.00
Fremtidens natur
Ved professor i økologi Jens-Christian Svenning, Institut for Bioscience, Aarhus Universitet​


 

Onsdag d. 11. marts 19.30-21.30
Barn af grænselandet
Ved Hans Jørgen Bonnichsen, tidl. operativ chef for PET

 

Torsdag d. 12 marts 19.00-21.00
Fra udsat til værdsat - et projekt fra Forsorgsmuseet
Ved Jeppe Wichmann Rasmussen, museumsinspektør på Svendborg Museum


Torsdag d. 12 marts 19.00-21.30
Pensioner, invalideforsørgelse og støtte til de efterladte
Ved Cand. jur. og forfatter Jørgen Green

 

Fredag d. 13 marts 15.00-17.00
Samerne i det 21. århundrede

Ved Lektor i pædagogisk antropologi Sally Anderson, Aarhus Universitet
 

Torsdag d. 19. marts 19.00-21.00
Stormagtsspillet i Arktis – implikationer for Rigsfællesskabet?
Ved Camilla T. N. Sørensen, lektor phd. Forsvarsakademiet

 

Onsdag d. 25. marts 19.00-21.00
Teknologianvendelse i fremtidens sundhedsvæsen.
Ved Peder Jest, lægelig direktør, Svendborg Sygehus og OUH


 

Tirsdag d. 31. marts 18.45-21.00
Dybhavet – nyt fra en ukendt verden
Ved professor i biogeokemi Ronnie N. Glud, Biologisk Institut, Syddansk Universitet og
professor i biogeokemi Bo Barker Jørgensen, Institut for Bioscience, Aarhus Universitet.

 

Onsdag d. 1. april 19.00-21.00
​Evighedernes by Rom
Ved Lektor Jesper Majbom Madsen, SDU

 

Tirsdag d. 14. april 18.45-21.00
Ig Nobel Prize: first laugh, then think
Lecture by the founder of the Ig Nobel Prize, Marc Abrahams, and three price winners.

 

Torsdag d. 16. april 19.00-21.30
Portrætsøgning og datering af portrætter
Ved kulturhistoriker, cand. mag. Tommy P. Christensen

 

Tirsdag d. 21. april 18.45-21.00
Rask og glad – tak dine unikke mikrober 
Ved professor i genomforskning Oluf Borbye Pedersen, Københavns Universitet​

 

 

Efterårssemestret 2020

Onsdag d. 11. november 19.30-2130
Tyskerne elsker Danmark – men hvad med omvendt?
Ved Jørgen Møllekær, chefredaktør Flensborg Avis