Kommende arrangementer

Svendborg Folkeuniversitet tilbyder en bred vifte af foredrag inden for en række områder som klima, sundhedsvidenskab, historie,  kulturhistorie, astrofysik og litteratur.

Alle er meget velkomne til vores foredrag!

Nedenfor er der en oversigt over foredrag i efterårssemestret 2020. Programmet er endnu ikke færdiggjort, så der kan komme rettelser og tilføjelser hen over sommeren.

Klik på foredragets titel og få yderligere information!

På grund af coronaforebyggelse vil der være begrænsning på deltagerantal, og der vil være krav om, at man køber billet på forhånd - også til de gratis livestreamede foredrag, hvor prisen er 0 kr. Der åbnes for billetsalget til et foredrag 3 uger før afholdelsen.

Køb af billetter sker via denne hjemmeside under de enkelte foredrag.

Tegn abonnement på vores nyhedsbrev - så bliver du løbende orienteret og får besked, når vi åbner for billetsalg til et foredrag.

Efterårssemestret 2020

 

Torsdag d. 3. september klokken 19.30-21.30
Pensioner, invalideforsørgelse og støtte til de efterladte

Ved Jørgen Christian Green, cand.jur. og forfatter

Onsdag d. 9. september 19.00-21.00
Teknologianvendelse i fremtidens sundhedsvæsen.
Ved Peder Jest, fhv. lægelig direktør, Svendborg Sygehus og OUH

Tirsdag d. 22. september 19.00-21.00
Skæbnetime: Præsidentvalget i USA
Ved Jørn Brøndal, professor og leder af Center for Amerikanske Studier, Syddansk Universitet.

Torsdag d. 1. oktober 19.00-21.00
Stormagtsspillet i Arktis – implikationer for Rigsfællesskabet?
Ved Camilla T. N. Sørensen, lektor phd. Forsvarsakademiet

Tirsdag d. 6. oktober 18.45-21.00
Rejsen ud i rummet
Ved  Hans Kjeldsen, professor i astrofysik , Institut for Fysik og Astronomi, Aarhus Universitet​

Torsdag d. 8. oktober 19.00-21.30
Min farmor og de andre faldne kvinder
Ved historiker og journalist Henning Frandsen

Tirsdag d. 20. oktober 19.00-21.00
​Evighedernes by Rom
Ved Lektor Jesper Majbom Madsen, SDU

Tirsdag d. 27. oktober 18.45-21.00
Tang
Ved Annette Bruhn,  seniorforsker i marin økologi Institut for Bioscience, Aarhus Universitet

Tirsdag d. 3. november 18.45-21.00
Dybhavet – nyt fra en ukendt verden
Ved  Bo Barker Jørgensen, professor i biogeokemi , Institut for Bioscience, Aarhus Universitet og
Ronnie N. Glud, professor i biogeokemi , Biologisk Institut, Syddansk Universitet og
Tokyo University of Marine Science and Technology

Torsdag d. 5. november 19.00-21.30
Genforeningen og dens betydning – set her i 100-året for begivenheden
Ved Peter Dragsbo, fhv. direktør for museet på Sønderborg Slot

Tirssdag d. 10. november 18.45-21.30
Smagen af øl
Ved Brygmester Zoran Gojkovic og Erik Lund, Carlsberg Laboratorium

Onsdag d. 11. november 19.30-21.30
Tyskerne elsker Danmark – men hvad med omvendt?
Ved Jørgen Møllekær, chefredaktør Flensborg Avis

Tirsdag d. 17. november 18.45-21.00
Tilblivelsen af det moderne menneske
Ved  Eske Willerslev, professor i DNA-forskning , Globe Institute, Københavns Universitet

Torsdag d. 19. november 19.00-21.30
Den spanske syge
Tommy Heisz Madsen, forfatter og journalist

Tirsdag d. 24. november 18.45-21.00
Grønlands indlandsis 
Ved  Nicolaj Krog Larsen, professor i kvartærgeologi , Globe Institute, Københavns Universitet og
David Lundbek Egholm, professor i geofysik , Institut for Geoscience, Aarhus Universitet

 

Forårssemestret 2021

 

Dato meddeles senere
Barn af grænselandet
Ved Hans Jørgen Bonnichsen, tidl. operativ chef for PET