Bestyrelsen

Bestyrelsen for Svendborg Folkeuniversitet består af disse medlemmer:

  • Rune Høirup Madsen (formand)
  • Anne-Mette Graubæk (administrator)
  • Lars Kirkegaard (presse, Facebook og hjemmeside)
  • Søren Trap Andersen 
  • Poul Sørensen