Samarbejdspartnere

Svendborg Folkeuniversitets udbyder for øjeblikket 3 typer foredrag

  • Komitéens "egne" foredrag i samarbejde med AOF
  • Foredrag arrangeret af Danske Slægtforskere Sydfyn
  • Livestreamede naturvidenskabelige foredrag fra Århus Universitet

Egne foredrag

Lokalkomitéen arrangerer hvert semester et antal foredrag. Teknisk samarbejdspartner er AOF Svendborg. Disse foredrag udbydes også i AOF's program og på AOF's hjemmeside. Billetter til disse foredrag købes gennem AOF's hjemmeside, og arrangementerne afholdes i Svendborg Bibliotekets mødelokale, Svinget, som er over for selve biblioteket.

Foredrag arrangeret af Danske Slægtsforskere Sydfyn

Danske Slægtsforskere Sydfyn arrangerer en række foredrag for foreningens medlemmer. Nogle af disse foredrag, der har almen interesse og dækkes af Folkeuniversitetets formål,  er via Folkeuniversitetet åbne for alle. Disse foredrag afholdes i Aktivitetshuset Skallen, Møllegade 99.

Livestreamede naturvidenskabelige foredrag fra Århus Universitet

Århus universitet tilbyder en række naturvidenskabelige foredrag inden for naturvidenskab, der livestreames til en række steder i hele landet. Som noget nyt tilbyder Svenborg Folkeuniversitet sådanne livestreamede foredrag. De afholdes I Svendborg Elforsynings auditorium, Fåborgvej 44. Deltagelse er gratis, men du skal tilmelde dig på forhånd (se under de enkelte foredrag).
Vi håber, at du vil give et bidrag til vores udgifter til lokaleleje. Det kan du f.eks. gøre ved at købe og nyde vores forfriskninger i pausen for kun 50 kr