Vores nydelsessyge hjerne

Tirsdag den 19. februar 2019 kl. 18.45-21.00

Sted: SEF, Fåborgvej 44, 5700 Svendborg (Auditoriet)

Livestream fra Aarhus Universitet:
Ved hjerneforsker Morten L. Kringelbach.


Hør om hvordan forskningen i nydelse og begær kan være en nøgle til at forstå hvordan vores hjerne er indrettet og hvordan vores livskvalitet kan forbedres.

Hjerneforsker Morten Kringelbach er verdens førende ekspert i nydelse og hvordan sanselig og social nydelse i høj grad er med til at definere vores liv, men også hvordan manglen på nydelse, anhedoni, har stor betydning for lidelser som depression, kronisk smerte og spiseforstyrrelser.
På tværs af alle kulturer er det fx klart at musik giver velvære, glæde og hjælper sociale relationer. Forskningen har givet ny indsigt i hvordan det i musik og andre kunstformer er forventningsglæden som kan føre til nydelse. Og hvordan mere generelt vores forventninger og forudsigelser er væsentlige elementer til at give mening med livet. I flygtige øjeblikke kan det føre til nydelse, men på længere sigt kan det hjælpe med at fylde vores tilværelse med meningsfuldhed, retning og formål.

Du vil høre om hvordan resultater fra computermodellering og hjerneskanninger, som måler aktiviteten i levende menneskehjerner, afdækker hvilken betydning mange nydelser som fx mad, sex, rusmidler og musik har for vores livskvalitet.

Deltagelse er gratis, men du skal tilmelde dig, hvis du ønsker at deltage

Vi håber, at du vil give et bidrag til vores udgifter til lokaleleje. Det kan du f.eks. gøre ved at købe og nyde vores forfriskninger i pausen for kun 50 kr.

Tilmelding