Verdensorden i stor forandring

Ved Camilla T. N. Sørensen, ph.d., lektor ved Institut for Strategi og Krigsstudier, Forsvarsakademiet

Onsdag d. 9. oktober 2024 kl. 19.00-21.00

Sted: SEF, Fåborgvej 44, 5700 Svendborg (Auditoriet).

Entré: 75 kr.

The Rise of the Rest? Den fremtidige verdensorden er i stor forandring ikke kun for Det Globale Syd, men det har stået klart for os alle i Vesten siden den russiske invasion af Ukraine i februar 2022.

En mere uforudsigelig verden tegner sig, og vi ser med stor bekymring på, hvordan Vestens økonomiske, politiske og militære magt svækkes. Uden for Vesten – i Det Globale Syd – er der imidlertid mere optimisme at spore. Her er det snarere forventningen, at magtovergangen fra Vesten til 'resten' vil resultere i nye muligheder, men hvad er det for ideer, værdier og interesser, som kendetegner Det Globale Syd? Og giver det i det hele taget mening at tale om Det Globale Syd som en blok? Dette foredrag tager fat i spørgsmålet om, hvordan den fremtidige verdensorden tegner sig med udgangspunkt i Det Globale Syd.

Foto: Martin Bubandt