Vandet under vores fødder

Aflyst

Ved Esben Auken, vicedirektør i GEUS og adjungeret professor i geofysik ved Institut for Geoscience, Aarhus Universitet

Tirsdag d. 2. marts 18.45-21.00

Sted: Professionshøjskolen UCL, Klostervænget 4 (Sygeplejerskeuddannelsen).

Livestream fra Aarhus Universitet.

 

Vand er forudsætningen for vores liv på jorden; om vi drikker det, bader i det eller bruger det til at vande afgrøder. Det er en del af en kompliceret cyklus hvor det pga. Solens opvarmning fordamper fra jordens og havenes overflader, bliver til skyernes vanddråber for til sidst at falde som regn. Regnvandet løber direkte til vandløb eller siver ned i jorden og bliver til grundvand. Uanset hvilken vej regnen tager, bliver det dog igen til havvand på et eller andet tidspunkt og ringen er sluttet.

Jord er perfekt til at filtrere og opbevare vand: når vand befinder sig i jordlagene er dets fordampning lav, det holdes ved en konstant lav temperatur og det bliver stort set renset for næringsstoffer og levende organismer på vejen ned i gennem jordlagene. Det betyder at når vi skal bruge vandet, skal vi ”bare” kunne lokalisere hvor i undergrunden det er og pumpe det op. Ofte behøves ingen eller meget simpel rensning.

Mange steder på Jorden betyder klimaforandringerne at vand er en mangelvare. Det er dog ikke tilfældet i Danmark hvor regnmængderne er støt stigende – vi har mere end rigeligt vand i landskabet. Både for meget eller for lidt vand giver store samfundsudfordringer, og bæredygtig håndtering af vand er afgørende for alle menneskers liv. 

I dette foredrag vil vi fokusere på grundlaget for det hele, nemlig at kunne skanne jorden for vandførende jordlag med en teknologi udviklet på Aarhus Universitet af én af verdens førende forskningsgrupper inden for feltet. Forskningseventyret spænder bredt fra konstruktion af elektroniske kredsløb, bygning af komplicerede instrumenter, udvikling af avancerede computeralgoritmer til praktiske skanninger af jorden i projekter over hele verden. 

Hør i foredraget om hvordan en sådan forskning skrider frem, hvor mange vågne nætter det indebærer når noget ikke vil virke og man må tænke om, og hvor stor sejren er når man ser de første data trille ind fra en mudret mark i Østjylland.

Hør også om nogle af projekterne verden rundt: om at sejle på Mississippifloden, om at køre i flygtningelejre i Afrika og om udvaskning af kvælstof fra marker i Danmark. I disse eksempler spiller skanningerne af jorden under vores fødder en afgørende rolle for hvordan vi bæredygtigt bruger vandet i jorden bedst muligt.

Til dette hører også at når forskere, ideer, forskning og innovation går hånd i hånd, kan der skabes firmaer der kan eksportere software og instrumenter og skabe gode arbejdspladser i Danmark. 

Deltagelse er gratis.

Livestreamingen gennemføres kun, hvis de aktuelle coronarestriktioner tillader, at 50 personer kan forsamles.

Det er nødvendigt at reservere pladsbillet (gratis). Benyt knappen Reserver billet øverst på siden.

Billetreservation åbner  d. 16. februar, dvs 14 dage før arrangementet.

Om forelæseren:
Esben Aukens forskning spænder vidt, men har i de senere år været fokuseret omkring udvikling af elektronik og instrumenter til skanning af undergrunden og hvordan disse skanningsdata kan anvendes i utroligt mange aspekter af samfundets infrastruktur – såsom bæredygtig vandindvinding fra undergrunden, fastlæggelse af hvordan de geologiske jordlag kontroller udbredelsen af forureningsfaner og kortlægning af råstoffer til byggeindustrien.

Den forskningsgruppe på Aarhus Universitet Esben kommer fra er førende på verdensplan og tæller næsten 30 forskere. For at understøtte forskningen har der været tæt samarbejde med så forskellige aktører som Innovationsfonden, Poul Due Jensen Fonden, Region Midt og Syd, Miljøstyrelsen samt et utal af danske og udenlandske samarbejdspartnere.

Esben har arbejdet med projekter i samarbejde med universiteter og myndigheder over det meste af verden – fx USA, Europa, Afrika, Indien, Australien og New Zealand. Han har kortlagt grundvandssystemer fra Antarktis til Galápagosøerne. Han er en efterspurgt international foredragsholder og har sammen med nære kolleger undervist på utallige kurser over hele verden.

Han har også været med til at skabe ikke mindre end tre spin-out-firmaer der kommercialiserer teknologi udviklet i forskningsgruppen. I september 2020 tiltrådte han en stilling som faglig vicedirektør hos De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS) , en forskningsinstitution med næsten 400 ansatte forskere og rådgivere inden for geofagene. Hos GEUS har han særligt fokus på vandafdelingerne.

Esben har inviteret en særlig gæst med til foredraget, Denys Grombacher. Denys er forsker på Aarhus Universitet og arbejder med projekterne i Afrika i tæt samarbejde med Poul Due Jensen Fonden. Han vil give en helt personlig fortælling om hvordan det er at arbejde med nogle af de mest udsatte mennesker på kloden. Han vil også fortælle om den store glæde det er når de målinger han og hans team har lavet fører til borehuller med drikkevand.