Tyskerne elsker Danmark – men hvad med omvendt?

11. november 19.30 – 21.30.
Udsættes til foråret

Sted: Fredens Kirkes Sognehus, Glarmestervej 8.

Ved Jørgen Møllekær, chefredaktør Flensborg Avis.

Jørgen Møllekærs morfar sad i tysk koncentrationslejr pga. sin danskhed. Hans påstand er, at 2. Verdenskrig den dag i dag sætter dybe spor i  nutiden i et unødvendigt distanceret forhold hos mange i Danmark til den store nabo i syd. Bør vi til genopdyrke før-krigsgenerationernes lyst til det tyske? Jørgen Møllekær, chefredaktør på Flensborg Avis, og selv opvokset i byen, lægger op til debat om alt det, der fortsat skiller og spørger: Fornuften siger ja, men hvor meget vil vi egentlig Tyskland, når det kommer til stykket?

Der er gratis adgang

Foredraget er en del af projektet Genforeningen 2020, der er støttet af A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal. Foredraget arrangeres i samarbejde med Grænseforeningen Svendborg. 

 

Tyskerne vil til Danmark