Teknologianvendelse i fremtidens sundhedsvæsen.

Ved Ved Peder Jest, lægelig direktør, Svendborg Sygehus og OUH.

Onsdag den 25. marts 19.00-21.00

Sted: Professionshøjskolen UCL, Klostervænget 4 (Sygeplejerskeuddannelsen).

Flere behandlingsmuligheder på hospital og på distancen, nye muligheder med kunstig intelligens, men alligevel mennesket først: Robotter, sensorer, telekonsultationer, maskindoktorer, kunstig intelligens, hurtigdiagnostik - også i hjemmet, avancerede screeningsundersøgelser med kamerapille, dronetransporter etc. er nye muligheder i sundhedsvæsenet. Hvilke fordele har det, og hvor er mennesket, de etiske aspekter, i denne udvikling.

Peder Jest: Lægelig direktør på Odense Universitetshospital - Svendborg sygehus. Speciallæge i geriatri og medicinske sygdomme. Blandt andet Formand for Innovationsrådet og ansvarlig for etableringen for Center for Innovativ Medicinsk Teknologi i OUH, i formandsskabet for WelfareTech, i styregruppen for Sundhed.dk og i Center for Offentlig Innovation.

 

Pris: 70 kr. 

Foredraget arrangeres af Svendborg Folkeuniversitet i samarbejde med AOF. Billetter købes gennem AO