Stormagtsspillet i Arktis – implikationer for Rigsfællesskabet?

Ved Camilla T. N. Sørensen, lektor phd., Forsvarsakademiet

Torsdag d. 1. oktober 19.00-21.00.

Sted: Professionshøjskolen UCL, Klostervænget 4 (Sygeplejerskeuddannelsen).

Den amerikanske præsident Trump fik ikke lov til at købe Grønland, men det ændrer ikke ved, at USA er i gang med at skrue op for den diplomatiske og militære tilstedeværelse i Grønland og mere generelt i Arktis. Det kommer som reaktion på den russiske militære opbygning i regionen over det seneste årti samt på en kinesisk diplomatisk og økonomisk offensiv i Arktis.

Som isen i Arktis smelter bliver naturressourcer og sejlruter mere tilgængelige, og vilkårene for økonomisk og militær aktivitet er også under stor forandring i regionen. Det medfører omprioriteringer og tilpasninger i såvel de enkelte stormagters strategier i regionen som i deres indbyrdes relationer.

Stormagtsspillet i Arktis sætter det arktiske samarbejde, særligt under Arktis Råd, under pres og stiller helt overordnet spørgsmål ved, hvorvidt den særegne ”lavspænding,” som har karakteriseret Arktis siden afslutningen af Den Kolde Krig kan fastholdes. En sådan udvikling er særligt en udfordring at håndtere for regionens småstater, der generelt anser et stærkt arktisk samarbejde og solide fælles aftaler og regler som det vigtigste fundament for varetagelse af deres nationale sikkerhed og interesser i regionen. Rigsfællesskabets Arktis-strategi er i øjeblikket ved at blive opdateret. Kernen i den nuværende strategi er at sikre ”et fredeligt og sikkert Arktis”, hvilket givet ikke vil ændre sig fremover, men spørgsmålet er, hvordan det bedst gøres i konteksten af den stigende stormagtskonkurrence i regionen og i en tid, hvor Grønland og Færøerne udvikler stigende ambitioner om at agere som selvstændige udenrigspolitiske aktører?

Dette foredrag opridser de aktuelle udviklinger i Arktis og diskuterer implikationerne for Rigsfælleskabet.

 

Pris: 75 kr. 

Foredraget arrangeres af Svendborg Folkeuniversitet i samarbejde med AOF Center Fyn.

Billetter købes gennem AOF via nedenstående knap. Det er også muligt at købe billetter via telefon: 6221 7373.

Der er god plads i foredragslokalet til max. 45 deltagere.

Hvis foredraget bliver aflyst pga. coronarestriktioner, refunderes de købte billetter.