Smagen af øl

Ved Brygmester Zoran Gojkovic og Erik Lund, Carlsberg Laboratorium

Tirsdag d. 10. november 18.45-21.30 (NB! Bemærk forlænget pga. smagsprøver)

Livestream fra Aarhus Universitet.

I dette arrangement indgår der smagsprøver af øl. Vi ser os i bestyrelsen desværre nødsaget til at aflyse dette arrangement, da vi i lyset af coronasituationen vurderer, at vi ikke på betryggende vis kan få smagsprøverne distribueret i SEF's auditorium. Der er flere andre værter på Sydfyn, der viser livestreaminger, og hvis man er interesseret i at deltage i Smagen af øl, kan man undersøge, om det skulle være muligt at deltage et af de steder. På denne side kan man se de steder, hvor man kan deltage i livestreaminger.

Mennesket har kunnet brygge øl i næsten 10.000 år, fordi brygprocessen som udgangspunkt er en simpel og en helt naturlig proces, som kombinerer spiring af byg – dvs. maltning – med gæring.
Selv om processen tilsyneladende er enkel, så er smagen af øl alligevel resultatet af en meget kompleks interaktion mellem de anvendte råmaterialer – primært de forskellige malt- og humletyper – samt valget af gær og den anvendte brygproces. Der er identificeret over 700 forskellige aromakomponenter i øl, og der føjes jævnligt nye til listen. 

I dette foredrag vil du høre om gærens betydning for øllets aroma og om maltens indflydelse på øllets farve, smag og smagsholdbarhed. Du får også indsigt i humlens rolle som smags- og aromagiver, og forelæserne vil også diskutere brygprocessens betydning, og hvordan man laver alkoholfrit øl.

Under foredraget får du serveret små smagsprøver på fem udvalgte øltyper. Du smager dem én efter én efterhånden som de gennemgås i foredraget.