Årsmøde 2024

Invitation til årsmøde i Svendborg Folkeuniversitetet:

Tirsdag d. 5. marts 2024 kl. 17-18 i Sognegården ved Sct. Jørgens Kirke, Brydegårdsvej 15, Svendborg.

  • Mød op og hør om de kommende arrangementer. 
  • Har du lyst til at hjælpe med det praktiske ved foredrag eller livestreaming?
  • Har du interesse for at opstille til bestyrelsen?

Årsmødets indhold:

  • Orientering om Svendborg Folkeuniversitets aktiviteter
  • Årsberetning og økonomi
  • Samarbejdspartnere
  • Valg til bestyrelsen. 
    I år er 3 medlemmer på valg: Lars Kirkegaard, Anne-Mette Graubæk og Kim Koldby (alle modtager genvalg). Se §3 i vores vedtægter vedr. bestyrelsen: 
  • Drøftelse af idéer og forslag til kommende arrangementer

Der bydes på en forfriskning under mødet.

Tilmelding er ikke nødvendig. Alle interesserede er velkomne.