Årsmøde 2023

Invitation til årsmøde i Svendborg Folkeuniversitetet:

Onsdag d. 29. marts 2023 kl. 17-18 i Svendborg Biblioteks mødelokale, stueetagen i den røde bygning, Svinget 1.

Mød op og hør om de kommende arrangementer!
Har du lyst til at hjælpe med det praktiske ved foredrag eller livestreaming?
 
Årsmødets indhold:
  • Orientering om Svendborg Folkeuniversitets aktiviteter
  • Årsberetning og økonomi
  • Samarbejdspartnere
  • Valg til bestyrelsen (består af 3-6 medlemmer). Valgperiode 2 år.
    I år er 2 medlemmer på valg: Rune Høirup Madsen og Poul Sørensen (begge modtager genvalg)
  • Drøftelse af idéer og forslag til kommende arrangementer
 
Der bydes på en forfriskning under mødet.
Tilmelding er ikke nødvendig. Alle interesserede er velkomne