Pavernes Rom

Ved lektor, ph.d. Louise Nyholm Kallestrup

Tirsdag d. 21. september 19-21

Sted: Professionshøjskolen UCL, Klostervænget 4 (Sygeplejerskeuddannelsen).

 

Foredraget vil tage udgangspunkt i den nyligt udkomne bog Evighedernes By: Rom og fokuserer på Rom i middelalder og renæssance.

I 400-tallet var Rom det vigtigste kristne valfartssted. Det skyldtes især fortællingerne om, at her var apostlene Peter og Paulus begravet. I løbet af de følgende århundreder styrkedes pavens position som verdslig magthaver i Rom og samtidig som religiøst overhoved for alle kristne. Gennem hele middelalderen var denne dobbeltrolle forbundet med udfordringer både inden og uden for Roms bymure. Pavestolen blev i 1400-tallet genetableret i Rom. Renæssancepaverne spejlede sig i antikke storhed, og i årtierne omkring 1500 blev rejst nogle af de mest pragtfulde bygningsværker i byen. Med reformationen fulgte nye udfordringer for kirken, og bygningsværker og nyanlæggelser tog form ud fra idéer om at sikre, at kirkens budskab på rette vis blev formidlet til den enkelte, ikke bare i kirkerne men i hele byrummet.

Foredragsholderen er Louise Nyholm Kallestrup, der er Ph.d. og lektor ved Institut for Historie på SDU. Hendes forskningsområde er bl.a. Roms historie i middelalder og tidlig moderne tid.

 

I efteråret 2020 overværede mange et foredrag om det antikke Rom ved ved Jesper Majbom, der er medforfatter til bogen Evighedernes By: Rom. Bogen fortæller Roms dybt fascinerende historie, om de historiske og politiske strømninger, der har skabt byen, og hvordan forskellige tiders magthavere har formet og omformet den.Aftenens foredrag ligger således i forlængelse af foredraget i efteråret, men det er ingen forudsætning at have hørt det første foredrag. Alle er velkomne.

 

Pris: 75 kr. 

Foredraget arrangeres af Svendborg Folkeuniversitet i samarbejde med AOF Center Fyn. Billetter købes gennem AOF.

Knappen "Køb billet" fører til AOF's side, hvor billetter kan købes. Hvis der er ledige pladser, kan billetter købes ved indgangen.