Ny teknik afslører hvalernes skjulte liv

Tirsdag den 12. marts 2019 kl. 18.45-21.00

Sted: SEF, Fåborgvej 44, 5700 Svendborg (Auditoriet)

Livestream fra Aarhus Universitet:
Ved sansebiolog Peter Teglberg Madsen

Hvalernes forfædre var landdyr tæt beslægtet med nutidens grise og kameler. For mere end 30 mio. år siden forlod disse pattedyr landjorden til fordel for et liv i vand. De nulevende hvalarter har i ekstrem grad tilpasset sig til et liv i en lang række forskellige vandmiljøer – fra dybe oceaner til lave floder.

I mange år har forskere kun fået indsigt i hvalernes liv ved at studere dem i den korte tid de befinder sig ved overfladen eller ved at dissekere døde hvaler og herudfra gætte sig til, hvordan de lever. Men ny teknologi har i de sidste ti år givet forskerne enestående muligheder for at studere hvalernes fysiologi og adfærd langt til havs og mens hvalerne er neddykket.

I foredraget tager vi blandt andet med verdens mindste hval, marsvinet, på jagt i danske farvande, og vi prøver at forstå hvordan en kaskelothval holder vejret i to timer, hvordan en grønlandshval undgår at fryse ihjel og hvordan en blåhval tager 70 tons vand ind i munden uden at rykke kæberne af led. Og så dvæler vi ved hvordan hvalerne har tilpasset sig livet i vand – en verden der er vidt forskellig fra den deres forfædre på land vandrede rundt i.
 

Du skal tilmelde dig, hvis du ønsker at deltage. 
Deltagelse er gratis, men du skal tilmelde dig, hvis du ønsker at deltage. Det er muligt at købe en forfriskning i pausen.

 

Tilmelding