Myrer

Om foredraget
Er myrerne en større succes end menneskene? Måske. Det kommer an på hvordan man måler succes. De er i hvert fald væsentligt flere end os. For hvert menneske på jorden findes der 2,5 millioner myrer.

Myrerne bruger samme strategier som os: de er organiserede i samfund med dronninger, slaver og statskup og de kan regulere temperaturen i deres myretuer. De har sågar "opfundet” landbruget: de kan nemlig også holde husdyr. Hør hvordan myrerne bruger disse strategier og hvordan de udviklede dem lang tid inden mennesket opstod.

Myresamfundene er helt unikt organiserede som superorganismer hvor de enkelte myrer fungerer som organismens celler. Blot kan cellerne, i modsætning til vores egne celler, bevæge sig uafhængigt af hinanden. Den organisering betyder at en myre-superorganisme kan ændre form og være flere steder på samme tid. Forskellige kaster hos myrerne udgør superorganismens organer. Fx fungerer dronningen både som det hunlige og hanlige kønsorgan, og myrer, der kan sprænge sig selv i luften, kan agere immunforsvar. Myrerne er desuden i stand til at organisere deres millionsamfund helt uden ledere og ledelse. Ingen myre ved hvad der foregår, men det virker.

Vi skal også blive klogere på hvordan forskerne har haft held med at benytte myrer til at erstatte sprøjtegifte i frugtplantager og hvordan myren kan hjælpe os med at finde nye typer antibiotika der kan anvendes imod resistente sygdomsbakterier.

PS: Vidste du for øvrigt at en lille dansk myre er blevet til en af verdens dyreste fødevarer?

Om foredragsholderen
Joachim Offenberg blev uddannet som biolog i 1999 og fik en ph.d.-grad i biologi i 2004 - begge dele ved Aarhus Universitet. I dag er han seniorforsker på Insitut for Ecoscience ved Aarhus Universitet. Igennem sin karriere har han forsket en del i troperne - herunder Thailand, Indonesien, Australien, Tanzania, Senegal og Benin - i brugen af myrer til biologisk og bæredygtig bekæmpelse af skadedyr i plantager. De seneste ti år er forskningen rykket til Danmark og har fokuseret på brugen af danske skovmyrer til bekæmpelse af skadevoldere i dansk frugtavl.

Naturvidenskabelig formidling er en vigtig del af Joachim Offenbergs arbejdsliv. Han har holdt i omegnen af 200 populærvidenskabelige foredrag og er også forfatter. Joachim har skrevet bogen 'Myrer', som er en del af Aarhus Universitetsforlags bogserie Tænkepauser. 'Myrer' blev indstillet til Læsernes Bogpris i 2014 og er solgt i op mod 20.000 eksemplarer. Han er også forfatter til hæftet 'Spiselige Insekter' fra tidsskriftet Natur og Museum og medforfatter på 'Introduktion til Danske Insektordner' udgivet ved Aarhus Universitet.

Ved siden af arbejdet på universitetet er Joachim Offenberg også medstifter af to firmaer: AgroAnt der benytter myrer til at udvikle bæredygtig plantebeskyttelse, og GreenAnt der reetablerer træer for at binde carbon.