Klimaforandringerne

Om foredraget
FN's klimapanel udgiver løbende den ene klimarapport efter den anden, og de viser, med større og større detalje, hvad vi ved om de igangværende klimaændringer, deres konsekvenser, og hvad fremtiden vil byde på. Aftenens forelæser, Jens Hesselbjerg Christensen, har været hovedforfatter på flere kapitler om regionale klimaændringer i FN's klimapanels rapporter.

Foredraget vil kredse om den videnskab, der ligger til grund for rapporternes resultater og konklusioner. Der vil blive stillet skarpt på de videnskabelige landvindinger, der har gjort, at klimapanelet nu er i stand til med stor sikkerhed at sige at de seneste års globale opvarmning er menneskeskabt. Ligeledes at ændringer i nedbørsmønstre, såvel som tilbagetrækning af gletsjere og havis, samt øget afsmeltning fra Grønland og senest Antarktis, også skyldes vores udledning af drivhusgasser. Vi vil desuden høre om, at man nu også kan sige om en række ekstremvejrsbegivenheder, at de med stor sandsynlighed ikke kunne forekomme uden denne menneskelige påvirkning.

Undervejs i foredraget bliver vigtige atmosfæreprocesser og mekanismer forklaret, så alle kan være med. Efter foredraget går du hjem med både en bedre forståelse af klimaet som system, hvilke usikkerheder forskerne fortsat kæmper med og en idé om, hvilket klima vi efterlader til vores efterkommere.

Om forelæseren
Jens Hesselbjerg Christensen er professor i klimafysik i afdelingen for is, klima og geofysik (PICE) på Niels Bohr Instituttet ved Københavns Universitet.

Han forsker i menneskeskabte klimaforandringer og har som tidligere forskningsleder ved Danmarks Meteorologiske Institut, DMI, igennem en årrække bl.a. stået i spidsen for nationale og internationale initiativer, som sigtede på at levere relevant og robust klimainformation på regional skala – se prudence.dmi.dk og cres-centre.dk.

I dag er meget af dette arbejde operationaliseret og kan tilgås fra fx DMI´s Klimaatlas, dmi.dk/klimaatlas.

Jens Hesselbjerg Christensen har været med til at sætte klimaforandringerne i Danmark på den politiske dagsorden bl.a. som mangeårigt medlem af FN’s klimapanel (IPCC), hvor han har være hovedforfatter på adskillige af panelets store rapporter – senest har han medvirket ved udarbejdelsen af panelets 6. hovedrapport og et dertil relateret interaktivt atlas.

Han har medvirket til mere end 150 videnskabelige artikler og bøger og har igennem sit IPCC-arbejde en andel i Nobels Fredspris for 2007, der gik til netop IPCC.

Jens Hesselbjerg Christensen er en hyppig skribent i danske mediers debatsektioner og optræder ofte med populærvidenskabelige betragtninger eller klimapolitiske refleksioner i journalistiske radio- og tv-programmer.

Tilbage