Hvordan fungerer hjernen?

Foredragsholderen
Leif Østergaard er uddannet læge og astronom. Han arbejder både som professor og centerleder for ’Center for Funktionelt Integrativ Neurovidenskab’ (CFIN) ved Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitet, og som overlæge ved Neuroradiologisk Afsnit, Røntgen og Skanning, Aarhus Universitetshospital.

Leif forsker i årsagerne til alvorlige hjernesygdomme. Hans forskningsresultater har medvirket til at forbedre diagnostik og behandling af bl.a. blodpropper i hjernen, samt til en ny forståelse af demens.

I 2016 udkom Leif Østergaards bog ’Hjernen’ i serien ’Tænkepauser’ fra Aarhus Universitetsforlag. Bogen udkom i 2023 på engelsk.

Om foredraget
Vores hjerne består af over 100 mia. celler som kommunikerer med hinanden i komplicerede netværk. Men hvordan hjælper hjernen os med at lære nye færdigheder og med at navigere i en stadig mere kompleks verden? Og hvorfor svækkes disse evner undertiden med alderen?

Hør om hvordan forskerne de seneste årtier har opnået en række gennembrud i vores forståelse af hjernen – takket være bl.a. teoretisk fysik og avanceret skanner-teknologi. Vi har nu en omfattende viden som dagligt kommer patienterne til gode.

Foredraget vil give et indblik i den nyeste viden om hjernen, dens funktion, og om årsagerne til de hjernesygdomme som forskerne arbejder på at forebygge.