Hvad kan danskerne lære af det islandske folk?

Mandag d.3  februar 14.00-16.00.

Sted: Borgerforeningen, Svendborg Kulturhus, Ramsherred 4, 5700 Svendborg.

Ved K. Torben Rasmussen, litteraturhistoriker, tidl. direktør for Nordens hus i Reykjavik.

Et foredrag om det moderne Island og nogle af landets mange mysterier, bl.a. hvordan en befolkning på 355.500 mennesker, 390.000 får, 65.000 heste og en hel del fisk kan opretholde en fuldt moderne stat med alle dens institutioner og karaktertræk.    

For 14-16 år siden kunne man oven i købet opleve, at islændingene opkøbte markante virksomheder som Magasin du Nord, Illum, Hotel D’Angleterre, Sterling, Maersk Air, Scanvægt, FIH Erhvervsbank…

Islandsk kontrollerede virksomheder havde i de gode tider ansat mere end 100.000 mennesker uden for landets grænser.

I 2008 gik de næsten statsbankerot, og hver enkelt islænding kom til at hæfte for en svimlende gæld. Og nu går det igen meget bedre, i det mindste helt overordnet set.

Hvad sker der dog i Island i disse år? Hænger det hele sammen med en usædvanlig arbejdsomhed og fleksibilitet eller måske med, at der også bor alfer, nisser, gnomer og andre små folk i Island?   

Pris: medlemmer 50 kr., ikke-medlemmer 75 kr. 
Billetter købes ved indgangen.

Foredraget er arrangeret af Foreningen Norden Svendborg / Langeland  i samarbejde med Svendborg Folkeuniversitet