Fremtidens natur

Om foredraget

Jorden er en levende planet – fyldt med mange forskellige livsformer. Men dens varierede og rige biodiversitet er nu under pres. Vi hører dagligt om biodiversitetskrise, klimakrise og kollaps i bestanden af insekter. Ja, sågar bliver ordet 'masseuddøen' ofte bragt i spil. Som reaktion på alle kriserne er der nu en stigende interesse for bæredygtighed.

Professor i økologi Jens-Christian Svenning er centerleder for et stort internationalt forskningscenter med titlen ’Center for Biodiversitetsdynamik i en verden under forandring ’. I foredraget vil du få et overblik over hvilke faktorer der bestemmer om der er høj eller lav biodiversitet i verden – og med eksempler fra Danmark. Hvilken rolle spiller klimaet – og hvilken rolle spiller mennesket?

Hør også om baggrunden for biodiversitetskrisen – hvor stærk den er, og hvad der styrer den. Hvordan står det til med de tropiske skove og savanner. Og hvad med den danske natur – og hvilken rolle spiller de fremmede arter som mårhund og vaskebjørn – og hvad er rewilding? 

Du kommer også til at høre om koblingen mellem biodiversitetskrisen og klimakrisen – og hvordan biodiversiteten formentlig udvikler sig i fremtiden.

Endelig vil du høre hvad vi som samfund og som individer kan gøre for at sikre en rig biodiversitet for de kommende generationer.

Om forelæseren

Jens-Christian Svenning er forsker i makroøkologi og biogeografi med særligt fokus på planter, dyr og mennesker på tværs af kloden. Ud over sin grundlæggende nysgerrighed for naturen er Jens-Christian drevet af at finde løsninger på klima- og biodiversitetskriserne, og af at promovere en bæredygtig samfundsmæssig udvikling generelt. 

Jens-Christian er uddannet biolog fra Aarhus Universitet i 1997. Nysgerrigheden for naturen blev bl.a. vagt da Jens-Christian under studiet gennem et år arbejdede som feltkoordinator på et stort skovopmålingsprojekt i Amazonskoven. Tilbage i Danmark opnåede han sin ph.d. grad i 1999 og derefter bosatte Jens-Christian og familien sig i to år i Panama hvor Jens-Christian forskede på Smithsonian Tropical Research Institution.

Jens-Christian Svenning er i dag professor i økologi på Aarhus Universitet og er centerleder for Center for Biodiversity Dynamics in a Changing World (BIOCHANGE). BIOCHANGE blev etableret i 2017 på baggrund af en stor personlig bevilling til Jens-Christian fra VILLUM FONDEN – en såkaldt VILLUM Investigator-bevilling på knap 40 millioner kroner.

Foruden denne præstigefyldte bevilling har Jens-Christians forskning tiltrukket bevillinger fra bl.a. Carlsbergfondet, Det Europæiske Forskningsråd (ERC), EU’s Marie Sklodowska-Curie-program, Danmarks Frie Forskningsfond og Innovationsfonden. De flotte bevillinger har muliggjort hans verdensomspændende forskning som har gjort ham til en af verdens førende forskere i biodiversitet.

Jens-Christian ynder at bruge løb som en afkobling fra den travle hverdag både herhjemme og når han er ude på en af sine mange rejser rundt i verden. Løbeturene foregår ofte ad bagveje i bynære omgivelser, eller gennem skønne naturområder og altid med en god portion nysgerrighed og mobilen i baglommen – for man kan studere biodiversitet eller bynatur selv på en landlig bagvej i Kina eller i forstanden Stavtrup.

Når Jens-Christian ser sit snit til det, så kommer hørebøfferne på og så gjalder der den vildeste metal, digital electro-musik eller tropevarm latinopop i ørerne på den foretagsomme forsker. 

Jens-Christian har udgivet over 450 peer-reviewede internationale videnskabelige artikler – mange i førende tidsskrifter som Nature, Science og Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America (PNAS). Han er blandt de 12 forskere på Aarhus Universitet der i 2021 er registeret som ”Highly Cited Researcher” på den ansete oversigt fra Clarivate over verdens mest indflydelsesrige forskere, med over 33.000 citationer på Google Scholar, og nummer 1 i Danmark på Reuters Hot List of climate scientists i 2021.  

Jens-Christian Svenning har modtaget flere forskellige priser, heriblandt Dronning Margrethe II’s Videnspris i 2016 og er desuden optaget i Kraks Blå bog fra 2013.