Faddere – sociale relationer i landbosamfundet ca. 1750-1850

Torsdag d. 27. oktober 2022 kl. 19.00 – 21.30 

Sted: Skallen, Møllergade 99, Svendborg.

Ved arkivar/seniorforsker Asbjørn Romvig Thomsen

 

Hvem socialiserede forfædrene med i deres daglige liv? Forandrede det sociale liv sig igennem den periode, som foredraget dækker: landboreformperioden, der for de fleste landboers vedkommende betød, at de købte deres jord til selveje, at de fik deres egne marker i stedet for at være bundet til fællesskabet, og de slap for stavnsbåndet. Betød disse store forandringer også noget for folks hverdag - og hvad? Udgangspunktet er foredragsholderens indgående studier af befolkningen i tre sogne i Salling i perioden 1750-1850 - ikke mindst en grundig analyse af, hvad fadderrelationerne kan fortælle os.

 

Pris: 50 kr. (Medlemmer af Danske Slægtsforskere Sydfyn: gratis).

Billetter købes ved indgangen.

Foredraget er arrangeret af Danske Slægtsforskere Sydfyn i samarbejde med Svendborg Folkeuniversitet.