Slægtsforskning uden kirkebøger

Torsdag d. 13. januar 2022 kl. 19.00 – 21.30

Sted: Skallen, Møllergade 99, Svendborg.

Ved Torben Albret Kristensen cand.mag., slægtsforsker, underviser, mm. 

 

I mange af landets sogne er kirkebøgerne ikke bevarede før engang i løbet af 1700-tallet eller i værste fald ikke før 1813/15, og hvad gør man så? Foredraget tager udgangspunkt i mit eget forskningsprojekt omkring kortlægning af slægtsskabsforholdene på øen Strynø 1688-1801, hvor kirkebogen først er bevaret fra 1776. Tilhørerne bliver præsenteret for en række kildegrupper, fx tingbøger, ,landstingenes skøde- og pantebøger, jordebøger, fæste- og skifteprotokoller, matrikler m.m., og hvordan vi kan hente relevante oplysninger ud af dem.

 

Pris: 50 kr. (Medlemmer af Danske Slægtsforskere Sydfyn: gratis).

Billetter købes ved indgangen.

Foredraget er arrangeret af Danske Slægtsforskere Sydfyn i samarbejde med Svendborg Folkeuniversitet.