Einsteins relativitetsteori

Ved professor i relativistisk fysik Ulrik Uggerhøj, Institut for Fysik og Astronomi, Aarhus Universitet.

Tirsdag d. februar 18.45-21.00

Sted: SEF, Fåborgvej 44, 5700 Svendborg (Auditoriet).

I foredraget vil du, ved hjælp af simple animationer, få indsigt i nogle af relativitetsteoriens mest overraskende konklusioner: at tid, længde og samtidighed ikke er absolutte begreber, men afhænger af bevægelsen af den der beskriver de fysiske størrelser, at lysets bane gennem rummet er krum og at tyngdekraften påvirker lysets farve.

Deltagelse er gratis, man møder bare op.