Pressemeddelelse

Svendborg Folkeuniversitet har fået tildelt en donation på 10.000 kr. fra Fynske Bank Fonden  som støtte til Folkeuniversitetets foredragsvirksomhed i Svendborg. Formanden for Svendborg Folkeuniversitets lokalkomité udtaler i forbindelse med donationen:

”Vi er glade og stolte over at have modtaget denne donation. Svendborg Folkeuniversitet vil gerne kunne arrangere mange forskelligartede foredrag med højt kvalificerede forskere. Donationen giver os et solidt økonomisk grundlag for at føre vores planer ud i livet. Dermed kan vi arrangere foredrag, som er oplysende og præger den lokale dagsorden”.

Foredragene i Svendborg Folkeuniversitet

Folkeuniversitetet arrangerer foredrag med forskere, der formidler deres viden på spændende og engagerende vis. Emnerne spænder vidt - lige fra det danske måltids kulturhistorie gennem 10.000 år til de nyeste landvindinger indenfor astronomien med viden om universets mørke stof.

I foråret 2019 har Folkeuniversitetet allerede afholdt et dybdegående foredrag om strålebehandlingens udvikling gennem de sidste 25 år, og et foredrag om oversættelser og nyfortolkninger af en klassisk græsk tragedie.

Svendborg Folkeuniversitet vil i vid udstrækning også finde forskere, der kan formidle viden, som er lokalt forankret. Således har Svendborg Folkeuniversitet i denne sæson et foredrag, der har fokus på aldringsforskning og de +100-årige, hvor især Sydfyn og øerne har rekordmange længelevere. Et andet foredrag omhandler landskabets udvikling i den sydfynske geopark gennem de sidste 20.000 år, hvor arkæolog Poul Baltzer Heide fra Øhavsmuseet vil føre os fra en tid med mammutter til nutidens mountainbikes.

Samarbejde med lokale foreninger

Svendborg Folkeuniversitet ledes af en nysammensat bestyrelse, som arrangerer foredrag i samarbejde med AOF og andre foreninger. Folkeuniversitetet udvider gerne samarbejdet med flere lokale foreninger, der har mod på at engagere forskere og andre eksperter.

Fremover er der indgået et samarbejde om lån af lokale og auditorium med Professionshøjskolen UCL (sygeplejerskeuddannelsen), fordi det er centralt beliggende, tæt ved Sygehusets vestside. Allerede i slutningen af april vil vores foredrag blive afholdt her.

I øjeblikket er der ved at blive planlagt to foredrag i forbindelse med ’Forskningens døgn’ i sidste uge af april. Forskningens Døgn er et landsdækkende samarbejde, som afholder gratis foredrag over hele Danmark. De to foredrag, som afholdes i Svendborg Folkeuniversitet, handler om nedsat brug af fossile brændsler, og om FN’s verdensmål.

På billedet ses ved overrækkelsen af de 10.000 kr. til højre privatkundechef Erik Potempa fra Fynske Bank Fonden, i midten formanden for Svendborg Folkeuniversitets lokalkomité, Rune Høirup Madsen, og til venstre lokalkomitéens kasserer, Anne-Mette Graubæk.