Barn af grænselandet

Onsdag d. 10. marts 19.30
Aflyst

Sted: Fredens Kirkes Sognehus, Glarmestervej 8.

Ved Hans Jørgen Bonnichsen, tidl. operativ chef for PET.

Som barn af grænselandet vil Hans Jørgen Bonnichsen gennem familiens ikke altid lige lykkelige historie fortælle om, hvilken betydning det har, og hvilken konflikter der opstår ved at være en del af to kulturer. Beretningen starter med nederlaget i 1864, hvor Danmark mistede Sønderjylland, der i 56 år blev det en del af det stortyske rige. Det medførte, at 5000 unge sønderjyder mistede livet i Første Verdenskrig i en kamp, der ikke var deres – heriblandt Bonnichsens tre onkler. Lige så mange kom hjem invalideret og mærket på livstid. Genforeningen i 1920 blev et lyspunkt, men 2. Verdenskrig og tiden, der fulgte, helede ikke det belastede naboskab.  I 1955 blev der åbnet mulighed for en fredelig sameksistens ved en aftale mellem Bonn og København om beskyttelse af mindretallene nord og syd for grænsen mod sindelagskontrol og diskriminering.

Foredraget er en del af projektet Genforeningen 2020, der er støttet af A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal.

Foredraget arrangeres af Grænseforeningen for Svendborg og omegn (evt. spørgsmål til formand Minna Groth, tlf. 62252223) i samarbejde med Svendborg Folkeuniversitet.