Årsmøde 2022

Invitation til årsmøde i Svendborg Folkeuniversitetet:

Onsdag d. 30. marts 2022 kl. 17-18 i Svendborg Biblioteks mødelokale, stueetagen i den røde bygning, Svinget 1.

Mød op og hør om de kommende arrangementer!
 
Har du lyst til at hjælpe med det praktiske ved foredrag eller livestreaming?
Har du interesse for at opstille til bestyrelsen? Der er i øjeblikket 2 ledige pladser.
 
Årsmødets indhold:
  • Orientering om Svendborg Folkeuniversitets aktiviteter
  • Årsberetning og økonomi
  • Samarbejdspartnere
  • Valg til bestyrelsen (består af 3-6 medlemmer). Valgperiode 2 år. I år er 2 medlemmer på valg: Lars Kirkegaard og Anne-Mette Graubæk (begge modtager genvalg)
  • Drøftelse af idéer og forslag til kommende arrangementer
 
Der bydes på en forfriskning under mødet.
Tilmelding er ikke nødvendig. Alle interesserede er velkomne